Wisseling van baan, wel of geen waardeoverdracht van pensioen?

Als een werknemer in dienst treedt bij een andere werkgever, kan hij zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen. Het is niet altijd zinvol om waardeoverdracht toe te passen, soms zelfs af te raden. Per situatie zal de werknemer een weloverwogen keuze moeten maken om wel of geen waardeoverdracht te plegen.

Wanneer is waardeoverdracht wél zinvol?

- Als de pensioenregeling van de nieuwe en oude werkgever vergelijkbaar is, is het prettig om het hele pensioen bij één pensioenuitvoerder te hebben.
- Door waardeoverdracht kan het partnerpensioen hoger uitvallen.
- Als de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een betere indexatie kent.
- Als het pensioenfonds van de nieuwe werkgever er beter voor staat dan het pensioenfonds van de oude werkgever.

Wanneer is waardeoverdracht niet zinvol?

- Als er bij de oude werkgever gegarandeerde pensioenaanspraken zijn opgebouwd en de nieuwe werkgever een beschikbare-premieregeling heeft.
- Als de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een slechtere indexatie kent.
- Als het pensioenfonds van de nieuwe werkgever er slechter voor staat dan het pensioenfonds van de oude werkgever.

Dit zijn enkele argumenten om wel of geen waardeoverdracht van pensioenaanspraken te realiseren. Het is altijd verstandig om bij wisseling van dienstbetrekking een offerte op te vragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit is vrijblijvend en aan de hand van de offerte kan de werknemer beoordelen of waardeoverdracht voor hem wel of niet zinvol is. Er kan zelfs voor gekozen worden om oude pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden alsnog over te dragen bij een wisseling van dienstverband.
Voorheen gold een termijn van zes maanden waarbinnen de werknemer een verzoek tot waardeoverdracht moest indienen. Die termijn is nu losgelaten.1 Mrt 2016


Waardeer het artikel Wisseling van baan, wel of geen waardeoverdracht van pensioen?Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl