Subsidieregeling sterktes in innovatie

Doel openstelling

Het stimuleren van MKB-ondernemingen met het doel aan te sluiten bij innovatieve activiteiten binnen de topsectoren.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Voor wie:

Deelnemers in een MIT-R&D-samenwerkingsproject dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert.

Waarvoor:

Het uitvoeren van een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of combinatie) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

Samenwerkingsverband in deze is samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en / of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.

Subsidiabele kosten:

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten (maximaal € 150.000) per innovatieproject en maximaal € 75.000 per deelnemer.

Elke deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale projectkosten voor zijn rekening nemen. Alleen de kosten van de MKB-ondernemers zijn subsidiabel. Looptijd maximaal 2 jaar.

Subsidiabele kosten:

Elke individuele deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het MIT-R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Een aanvraag wordt afgewezen indien:

  • het niet voldoende bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten of wezenlijke nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten;
  • het niet voldoende bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van het MIT-R&D-samenwerkingsverband ontoereikend is om het MIT-R&D-samenwerkingsproject uit te voeren.

Met de uitvoering van het project wordt gestart binnen zes maanden na de subsidieaanvraag. Het project wordt uitgevoerd vierentwintig maanden na de start van de activiteiten.

Aanvraag:

  • Aanvragen worden ingediend van 15 mei tot 1 juli 2013.
  • Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  • Een MKB-ondernemer kan per openstellingsperiode slechts één keer subsidie aanvragen op grond van de regeling. Hij moet kiezen voor welk instrument hij subsidie aan wil vragen.
  • Als er meerdere openstellingen zijn per jaar, kan de ondernemer maar één keer per kalenderjaar subsidie ontvangen.
  • Op dit moment is het mogelijk om voor de aankomende IPC tender een aanvraag in te dienen én een aanvraag voor de MIT-regeling.
  • Volgend jaar zal de IPC waarschijnlijk onderdeel worden van de MIT-regeling.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het bovenstaande, dan kun u contact opnemen met onderstaande adviseur.15 Apr 2013


Waardeer het artikel Subsidieregeling sterktes in innovatieStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl