Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

Vanaf 1 augustus kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk op de natuur te verminderen.

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Inhoud subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

De regeling is voortgekomen uit een green deal die minister Verhagen een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform zoals dat hierboven is beschreven. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. De bedrijven moeten afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences en health of toerisme. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. In totaal is er € 2,5 miljoen beschikbaar.

Indien u van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, dan dient u dit op tijd te regelen aangezien de subsidieregeling sluit op 26 september 2012 om 17:00 uur.3 Aug 2012


Waardeer het artikel Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven rating_text 10 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl