Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (hierna: WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor (de naam zegt het al) speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO kent drie faciliteiten:

  • afdrachtvermindering loonbelasting;
  • aftrek voor zelfstandigen;
  • extra aftrek voor startende ondernemers.

Om voor de bovengenoemde faciliteiten in aanmerking te komen, dient een zogeheten S&O-verklaring te worden afgegeven door AgentschapNL. Bij de aanvraag van een S&O-verklaring kan een adviseur, die gespecialiseerd is op dit gebied, een belangrijke rol spelen.

Een S&O-verklaring wordt afgegeven voor een bepaalde periode. In deze periode moet een projectadministratie worden gevoerd om de S&O-uren te kunnen aantonen. De S&O-administratie moet eenvoudig en duidelijk inzicht verschaffen in de aard, inhoud, voortgang en omvang van de S&O-projecten.

Verder is de S&O-verklaring de toegangssleutel voor toepassing van de innovatiebox en de Research & Development Aftrekregeling.

Afdrachtvermindering loonbelasting

De overheid wil met de WBSO uw onderneming stimuleren om te innoveren. Voldoet uw onderneming aan de voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een afdrachtvermindering op de S&O-loonkosten. In 2012 bedraagt deze afdrachtvermindering 42% over de eerste € 110.000 aan S&O-loonkosten. Voor het meerdere boven de € 110.000 geldt een afdrachtvermindering van 14%. De maximale afdrachtvermindering bedraagt per S&O-inhoudingsplichtige of fiscale eenheid maximaal € 14 miljoen.

Voor starters is de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 60%. U bent starter als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • U was in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen werkgever.
  • In de vijf voorafgaande kalenderjaren hebt u (of een verbonden persoon / vennootschap) niet meer dan tweemaal de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk aangevraagd.

De afdrachtvermindering wordt vooraf verleend op basis van een schatting. Herziening vindt alleen plaats als de foutenmarge van 10% wordt overschreden of het bedrag van de S&O-verklaring per kalendermaand ten minste € 10.000 te hoog was vastgesteld op basis van de bestede uren.

Aftrek voor zelfstandigen

Ondernemers die persoonlijk speur- en ontwikkelingswerk verrichten, hebben recht op een extra bedrag aan zelfstandigenaftrek. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.  De aftrek bedraagt € 12.310 in 2012.

Als de ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek verhoogd met € 6.157 (2012).

In de praktijk zien we steeds vaker dat bedrijven in aanmerking komen voor een S&O-verklaring. Ook softwareontwikkeling kwalificeert voor deze regeling. Het belangrijkste beoordelingscriterium voor het te ontwikkelen product, proces of de te ontwikkelen programmatuur is of het object van de ontwikkeling technisch nieuw is voor de aanvrager.

Mocht u meer informatie over de WBSO willen hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande adviseur.3 Apr 2012


Waardeer het artikel WBSO

WBSO rating_text 9.7 / 10 rating_points 12 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl