Bij de overname van een bedrijf komen veel financiële en fiscale aspecten kijken. Eén van de belangrijkste aspecten die vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de belastinglatenties. Deze verborgen fiscale verplichtingen of tegoeden kunnen de waarde van het over te nemen bedrijf aanzienlijk beïnvloeden. Dit artikel gaat in op het belang van een grondige analyse van belastinglatenties bij bedrijfsovernames.

Wat zijn belastinglatenties?

Belastinglatenties zijn potentiële belastingverplichtingen of -vorderingen die in de toekomst kunnen ontstaan als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de boekhoudkundige waarde van activa en passiva en hun fiscale waarde (bron: OvernameAdvies.nl). Deze verschillen kunnen ontstaan door verschillende waarderingsmethoden, afschrijvingen of voorzieningen in de boekhouding versus de belastingaangifte. Het identificeren van deze latenties is essentieel om de werkelijke waarde van een bedrijf en de mogelijke fiscale gevolgen van een overname in te schatten.

Impact op bedrijfsovername

Tijdens een bedrijfsovername kan het over het hoofd zien van belastinglatenties leiden tot onaangename verrassingen. Zo kan een koper geconfronteerd worden met aanzienlijke extra belastingbetalingen als de latenties niet correct zijn ingeschat. Anderzijds kan een verkoper mogelijk niet de maximale waarde voor het bedrijf ontvangen als positieve belastinglatenties, zoals toekomstige fiscale aftrekposten, niet in de prijsbepaling worden meegenomen.

Due diligence en waardering

Een grondige due diligence is essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van de belastinglatenties van een bedrijf. Dit onderzoek moet een analyse van de huidige fiscale positie omvatten, evenals een beoordeling van de potentiële toekomstige belastingverplichtingen of -vorderingen. Een accurate waardering van het bedrijf hangt mede af van het correct inschatten van deze latenties.

Conclusie

Belastinglatenties spelen een cruciale rol bij bedrijfsovernames. Ze kunnen zowel risico’s als kansen bieden, afhankelijk van hun aard en omvang. Een nauwkeurige identificatie en waardering van deze latenties is essentieel voor zowel kopers als verkopers om weloverwogen beslissingen te kunnen maken. Door een grondige due diligence uit te voeren en deskundig advies in te winnen, kunnen partijen de financiële en fiscale implicaties van een overname beter begrijpen en beheersen. Zo wordt de basis gelegd voor een succesvolle transactie, waarbij onverwachte fiscale verrassingen tot een minimum worden beperkt.